Theorie en ervaring

Inspirerende woorden...

Martijn Cruyff - Monday, August 14, 2017

Welgekozen woorden inspireren. Ze drukken de dingen uit die we voelen en die we maar met moeite kunnen overbrengen op anderen. Ik hou van taal en ben altijd een beetje jaloers op de mensen die zoveel treffender dan ikzelf (mijn) gevoelens en gedachten onder woorden kunnen brengen. 


Degenen die mij kennen weten dat ik af en toe een beetje een moraalridder kan zijn. Ethiek en leefregels zijn voor mij belangrijk. Ze vormen de structuur van de wereld zoals ik vind dat hij in elkaar zou moeten zitten en waarnaar ik wil streven. Ook al is de werkelijkheid vaak weerbarstiger dan mijn idealen. Eén voorbeeld hiervan is de manier waarop we ons als individu gedragen. Het onderstaande gedicht van Rudyard Kipling heb ik bijvoorbeeld voor het eerst op de middelbare school gelezen, tijdens een les Engels. Tot op de dag van vandaag blijft het me inspireren en probeer ik de man te worden die Kipling hier voor ogen had.

IF

If you can keep your head when all about you   
    Are losing theirs and blaming it on you,   
If you can trust yourself when all men doubt you,
    But make allowance for their doubting too;   
If you can wait and not be tired by waiting,
    Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
    And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;   
    If you can think—and not make thoughts your aim;   
If you can meet with Triumph and Disaster
    And treat those two impostors just the same;   
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
    Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
    And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
    And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
    And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
    To serve your turn long after they are gone,   
And so hold on when there is nothing in you
    Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,   
    Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
    If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
    With sixty seconds’ worth of distance run,   
Yours is the Earth and everything that’s in it,   
    And—which is more—you’ll be a Man, my son!
Deze woorden resoneren heel erg sterk bij mij, maar hoe werkt dat bij jou? Welke tekst(en) en schrijver(s) inspireren jou?


Welk verhaal vertellen we over onszelf?

Martijn Cruyff - Tuesday, July 25, 2017

Er zijn een aantal modellen die ik in mijn werk steeds weer gebruik. Eén ervan is het model van de zes logische niveaus van Dilts en Bateson. Ik heb vaak een mentaal plaatje van dit model in mijn hoofd zitten als ik in gesprek ben met mensen over gedrag, competenties, houding en mindset, kernwaarden, zingeving of cultuur. Het helpt me als coach om bij de hulpvraag van een individu, team of organisatie beter te begrijpen op welk niveau de vraag zich afspeelt en welke instrumenten eventueel ingezet kunnen worden. Gaat de vraag over zingeving, drijfveren, competenties of gedrag? Het model is een construct theorie, wat wil zeggen dat de waarde ervan meer ligt in de manier waarop het ons helpt om de wereld beter te begrijpen dan dat het feitelijk of wetenschappelijk juist is.

Wikipedia beschrijft het begrip als volgt: "De Logische niveaus werden geïntroduceerd door de antropoloog Gregory Bateson. In de Unified Field Theory ontwikkelde Robert Dilts de logische niveaus van leren van Bateson verder uit. De theorie van de logische niveaus van leren (ook wel de logische niveaus van verandering en de logische niveaus van denken) gaat ervan uit dat er 6 logische overtuigingsniveaus zijn, waarin we leren (veranderen) en functioneren." (https://nl.wikipedia.org/wiki/Logische_niveaus)

Het model beschrijft hoe mensen, of een groep mensen, de wereld benaderen. Het gedrag dat hierbij hoort kun je als een ui afpellen totdat je bij de kern, volgens henzelf, van hun overtuigingen komt. De kern is in deze zin betrekkelijk, omdat er veel (onbewuste) processen in je hoofd plaatsvinden waarop je geen of slechts beperkt invloed hebt en die wél invloed hebben op je denken en je gedrag. Maar het deel waarvan je je bewust bent, waarmee je ’s ochtends opstaat en waarmee ’s avonds naar bed gaat, heeft een verhaal nodig. Een geschiedenis, een logica, een waarom. Dit waarom kun je achterhalen door de zes logische niveaus van Dilts en Bateson van binnen naar buiten en/of van buiten naar binnen te doorlopen. Het lijkt een beetje op de vijf keer waarom vraag of de ‘Why, How, What’ redenering van Simon Sinek. Het punt is dat je stilstaat bij overtuigingen, houding, vaardigheden en gedrag en hier ordening in aanbrengt. Bij coaching helpt het mij altijd om te zien op welk gebied er werk verzet moet worden. In mijn ervaring wordt het verhaal dat mensen zichzelf vertellen over hoe ze de wereld zien en waarom ze doen wat ze doen het makkelijkste van binnen naar buiten verteld. 

Het begint met het wereldbeeld. Hoe zie je de wereld en hoe geloof je dat de wereld werkt? Waarom zijn wij hier op aarde? Wat is de zin van alles? (in verschillende bronnen wordt dit niveau ook wel omschreven als spiritualiteit of kerngeloof, ik vind wereldbeeld neutraler klinken)
Het volgende niveau is identiteit. Op basis van je geloof over hoe de wereld in elkaar zit bepaal je je eigen plaats hierin. Waarom ben jij hier en waarom doe je de dingen die je doet?
Uit het wereldbeeld en jouw overtuigingen rond je identiteit volgen je waarden. Welke waarden vind je belangrijk? Wat vind je verwerpelijk? Wat trekt je aan en wat stoot je af?
Hieruit volgen de kwaliteiten of competenties die je gebruikt en inzet. Deze kunnen aangeboren of aangeleerd zijn, maar dit zijn de vaardigheden die je ontwikkelt en inzet om de doelen die je jezelf stelt (op het niveau identiteit) te realiseren.
De manier waarop je deze vaardigheden inzet, natuurlijk ondersteund door je overtuigingen op de andere niveaus, bepalen je gedrag. De dingen die je doet en de manieren waarop je ze doet die voor anderen zichtbaar zijn.
Gedrag zet je in binnen je omgeving of je omgevingen. Hier vind interactie met anderen plaats en blijkt of je gedrag effectief is of niet. In verschillende omgevingen kun je verschillende doelen nastreven of ander gedrag laten zien. Dit kan soms best verwarrend zijn en soms heb je feedback van buitenaf nodig om je eigen doen en laten te duiden. De zes logische niveaus zijn namelijk niet statisch, maar beïnvloeden elkaar continu. We zijn constant bezig om ons eigen levensverhaal te herzien en te herschrijven in het licht van onze ervaringen. Al is het wel zo dat hoe dichter je de kern van iemand nadert, hoe sterker (want meer verbonden met de identiteit van een persoon) de overtuigingen op dat punt zullen zijn. Veranderingen op de lagere niveaus kunnen de hogere niveaus (dichter bij je wereldbeeld) beïnvloeden, andersom zal dit altijd het geval zijn.

Welk verhaal vertel jij over jezelf?


Werk dat niet voelt als werk

Martijn Cruyff - Saturday, June 10, 2017
Sinds 1 mei 2017 ben ik zelfstandig ondernemer. ZZP’er. Na bijna twintig jaar in loondienst gewerkt te hebben was dat best een grote stap en een lastige beslissing. Je bent gewend aan het hebben van collega’s, werken in en met teams, een vast inkomen, 'naar je werk' gaan enzovoort. Maar er komt een moment, voor mij in elk geval, dat de behoefte aan vrijheid en het zelf inrichten van leven en werk het wint van de behoefte aan vaste patronen en relatieve zekerheid. Dat gaat niet vanzelf. Bij mij heeft dat proces meer dan twee jaar geduurd en was er een externe prikkel voor nodig; één van de reorganisaties bij mijn werkgever, ING. In die periode heb ik regelmatig gekeken naar mijn hele loopbaan van IT specialist naar teamleider, coach en projectleider van verandertrajecten op het gebied van gedrag, vaardigheden, mindset en cultuur. Daardoor zag ik dat de start van 9Roots eigenlijk geen nieuwe stap zou zijn, maar een logische volgende stap op het pad dat ik al jaren geleden, onbewust, ben ingeslagen. Dat maakte het afscheid van mijn werkgever en mijn ‘zekerheid’ uiteindelijk heel gemakkelijk. 

Als je op zoek bent naar manieren om je huidige werk leuker en bevredigender te maken, of als je een stap wilt zetten naar iets anders, kan ik je vele adviezen geven. Eén ervan is lezen (eigenlijk is dat een advies in het algemeen). En dan zijn er weer vele goede boeken om te lezen, maar twee ervan kan ik je in het bijzonder aanbevelen omdat ze juist helpen bij het proces om te onderzoeken of het werk dat je doet (nog) wel bij je past. En als dat niet zo is, hoe je dan op zoek kunt gaan naar bezigheden die je én voldoening schenken én die inkomen genereren. 'How to find fulfilling work’ van Roman Krznaric en ’So good they can’t ignore you’ van Cal Newport zijn beiden praktisch en vullen elkaar aan. Ze benaderen de vraag hoe je werk vindt om van te houden vanuit verschillende perspectieven en zijn daarom zo leuk om alletwee te lezen. Krznaric is een filosoof die zich afvraagt hoe werk past binnen het leiden van een bevredigend leven en Newport is een schrijver en leraar die stelt dat je je minder moet afvragen wat je passie is en je je meer moet toeleggen op beter worden in wat je doet. Passie volgt werk en niet andersom. Een verfrissende benadering, vind ik.

‘How to find fulfilling work’ zet je aan het denken over de dingen die je belangrijk vindt in het leven en hoe werk daarin past. Je leest onder andere over het doen van kleine zijstapjes binnen je werk, gedachte experimenten waarbij je jezelf in verschillende rollen visualiseert en de waarde van flow. Teksten en gedichten zijn voor mijzelf goede instrumenten om te reflecteren. Het volgende manifesto van Ernst Friedrich Schumacher uit zijn boek 'Good Work’ dat Krznaric citeert komt sterk overeen met mijn ideeën over werk en hoe ik mijn activiteiten wil invullen;

A manifesto of human aspiration

I Don’t want to join the rat race.
Not be enslaved by machines, bureaucracies, boredom, ugliness.
I don’t want to be a moron, robot, commuter.
I don’t want to become a fragment of a person.

I want to do my own thing.
I want to live (relatively) simply.
I want to deal with people, not masks.
People matter. Nature matters. Beauty matters. Wholeness matters.
I want to be able to care.

Minder filosofisch en meer een pleidooi voor hoe je jouw ideale werk vindt is ’So good they can’t ignore you’, met als subtitel ‘Why skills trump passion in the quest for work you love’. Dit boek vergelijkt twee houdingen ten opzichte van werk met elkaar. De passie mindset, die ervan uitgaat dat je eerst moet weten wat je wilt voordat je er goed in kunt worden en de vakmanschap mindset, die redeneert dat je moet beginnen met goed worden in iets en dat vanuit dat proces je passie zichtbaar wordt. Juist in de tijd dat er zo vaak het advies ‘volg je passie’ gegeven wordt en er een tekort is aan vakmensen, is dit een waardevolle vergelijking. Uit de subtitel van het boek blijkt overigens al de voorkeur van Newport. Begrijpelijk in mijn ogen, want ik was een jongetje dat geen idee had van wat hij wilde worden en als ik daar eerst achter had moeten komen weet ik niet of ik ooit nog wel eens ergens goed in geworden zou zijn. Mijn vrouw aan de andere kant wist zeker dat zij dierenarts wilde worden en hoewel ze drie keer is uitgeloot voor de studie diergeneeskunde, is ze nu osteopaat en chiropractor voor paarden. Laten we de passie mindset dus ook weer niet op voorhand afschrijven. In het boek van Newport leer je verder over het opbouwen van ‘carrière kapitaal’ door middel van ervaring en hoe je dat kapitaal kunt gebruiken om steeds bevredigender werk te krijgen. Een paar manieren voor het opbouwen van carrière kapitaal die Newport noemt zijn, net als bij Krznaric, het uitvoeren van kleine experimenten met ander werk binnen je huidige betrekking en jezelf specialiseren in een vaardigheid door middel van deliberatie practice. Of, zoals een collega bij de ING het zo mooi noemde; freubelen op de rand van je kunnen. 

Na het lezen van deze twee boeken zijn er drie lessen die ik in elk geval goed in de gaten zal blijven houden tijdens mijn verdere werkzame leven:
- Werk aan je vakmanschap, zorg dat je steeds beter blijft worden in wat je doet
- Wees je bewust van je hoeveelheid carrière kapitaal en wat dat waard is op de arbeidsmarkt
- Blijf experimenteren met nieuwe vaardigheden die je kunt gebruiken in je werk en die jouw werk waardevoller maken

Ik weet zeker dat jij er weer andere lessen uit zult halen. Dus, als jij jezelf vragen stelt over je werk nu en in de toekomst hoop ik dat dit twee nuttige boekentips zijn om te starten met het zoeken naar antwoorden. Als je ze leest ben ik benieuwd naar wat je ervan vindt. Schroom niet om hieronder een commentaar te plaatsen. Succes!

Wat is jouw persoonlijke strategie om je digitaal te presenteren?

Martijn Cruyff - Thursday, November 17, 2016

Digitale marketing van je persoonlijke merk is belangrijk om klanten of volgers te bereiken. Social media sites als Facebook zijn daarbij natuurlijk erg handig, maar als je serieus met een eigen persoonlijk merk bezig bent heb je ook een thuisbasis op het internet nodig die helemaal van jezelf is en waar jij de regels bepaalt. Iets dat niet verdwijnt met de laatste gril van de mode of het veranderen van de gebruikersovereenkomst van een platform. Deze thuisbasis verbind je dan weer met andere (social) media waar je actief bent om zo jouw persoonlijke merk te versterken.


Ik merkte dat ik deze woorden herhaalde uit een blog van Frank Meeuwsen (consultant digitale communicatie; the incredible adventure ) toen ik de afgelopen week in gesprek was met Remco Hogenbirk, een collega creatieveling waar ik de afgelopen jaren bij ING intensief mee samengewerkt heb. Ik had dit artikel al in 2014 via Pocket opgeslagen in mijn Evernote account (ik heb, al zeg ik het zelf, een vrij slim systeem om artikelen, plaatjes, filmpjes, blogs, mindmaps en dergelijke te archiveren in een soort van exo-cortex, maar misschien moet ik mijn digitale workflows bewaren voor een later moment). Frank haalde zijn inspiratie weer uit een ander blog, van Michael Hyatt uit 2013. Het blog van Frank staat inmiddels niet meer online, dat van Michael nog wel.


Kort en goed onderscheiden Frank en Michael drie niveaus van online aanwezigheid om je (persoonlijke) merk optimaal te promoten. Je thuisbasis, ambassades en buitenposten (zie het blog van Michael, Frank gebruikte andere metaforen; moederschip, satellieten en telescopen).

1) Thuisbasis. Zoals gezegd een plek waar jij de regels bepaalt en waar je je digitale persoonlijkheid vorm geeft. Hier houd je je blog bij, presenteer je vlogs of breng je op een andere manier je boodschap. Dit is de kern van het merk van je bedrijf of je persoon.

2) Ambassades. Dit zijn platforms waar je een permanente aanwezigheid hebt zoals misschien LinkedIn, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram of wat dan ook. Al deze ambassades linken weer terug naar de content op je thuisbasis.

3) Buitenposten. Hier heb je geen permanente aanwezigheid, maar maak je je zichtbaar wanneer dat voor jou relevant is. Bijvoorbeeld een reactie op het blog van iemand anders die iets schrijft dat verband houdt met jouw activiteiten. Het zijn de plekken die je volgt en die je interessant vindt en waar je soms toegevoegde waarde kunt bieden. Ook hier geef je altijd weer de kans aan mensen om door te klikken naar je thuisbasis. Zonder aan opdringerige reclame te doen natuurlijk ;-). 


Alles hangt natuurlijk af van hoe je je wilt presenteren. Misschien heb je aan een one-pager met je dienstverlening als thuisbasis voldoende. Misschien heb je een boodschap te verkondigen waardoor je thuisbasis complexere vormen aanneemt. Ook hier gaat het weer om jouw persoonlijke context. In mijn geval heb ik twee duidelijk verschillende kanten van mezelf die ik beiden de aandacht wil geven die ze verdienen. Maar tegelijk ben ik ook één persoon en wil ik als zodanig herkent kunnen worden. Dat is er de reden voor dat ik één one-pager pagina heb waarin ik mezelf voorstel (martijncruyff.nl) en waar ik doorverwijs naar dit (vooral toch) zakelijke blog (9roots.martijncruyff.nl) en naar mijn fotografie portfolio (photography.martijncruyff.nl). Hieronder heb ik in schema gezet hoe dit er bij mij uitziet. Ook deze structuur is natuurlijk aan verandering onderhevig en volgens mij ben ik niet compleet in het noemen van al mijn buitenposten, maar het idee is simpel en duidelijk denk ik. 


En wat is jouw strategie?